ENG

原來讀完加拿大大學攞永居快過BNO 5+1?

加拿大

邊間加拿大大學收中五?
加拿大邊個省讀書移民最快?
邊間加拿大大學DSE放榜後仲有位?
加拿大大學讀邊科最好移民?

 

一定要黎6月19日 2點至3點半嘅講座,聽聽加拿大大學代表的分享
可以了解多倫多、溫哥華等城市的加拿大大學入學要求

活動詳情

日期:
2021年06月19日 (六)
時間:
下午02時00分至下午03時30分
地址:
金鐘皇后大道東43-59號東美中心2108室(金鐘站F出口往星街)
電話:
2110 3342
返回